PROGRAMY WSPARCIA SPRZEDAŻY

Imidio oferuje kompleksowe wdrożenie i pełną obsługę programów na co składa się m.in.:

– ocena istniejących potrzeb Klienta,

– określenie grupy docelowej programu,

– stworzenie kreacji i mechaniki programu,

– stworzenie budżetu programu,

– przygotowanie regulaminu i dokumentacji formalną prawnej,

– zabezpieczenie danych osobowych zgodnie z RODO,

– zdefiniowanie kanałów komunikacji (CSM, SMS, e-mailing),

– wybór nagród do programu,

– przygotowanie kreacji strony www programu,

– produkcję materiałów POS,

– obsługę administracyjną programu,

– wsparcie techniczne,

– pełną obsługę logistyczną.

W całym procesie wdrożenia i realizacji programu, zlecający jest angażowany głównie na etapie wstępnym planowania i wdrożenia programu oraz przy wymianie danych niezbędnych do realizacji programu. Programy są realizowane w oparciu o zaawansowany Imidio Data System. Każdy z naszych klientów może komunikować się z uczestnikami programów przez spersonalizowany panel internetowy. Klient posiada także dostęp do bieżących danych statystycznych i niektórych funkcji administracyjnych programu. Imidio specjalizuje się także w organizacji loterii i konkursów, także konsumenckich.