DORADZTWO

Dowolny rodzaj programu realizowany przez Imidio oznacza również dostarczenie Państwu całego zasobu wiedzy z obszaru formalno-fiskalnego. W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenia przygotowujemy regulaminy programów oraz pozostałą niezbędną dokumentację. Z każdą firmą możemy rozmawiać usłudze polegającej na modyfikacji już istniejącego programu np. w celu poprawy jego skuteczności ekonomicznej.